Chọn phim
INSIDIOUS: THE LAST KEY - CHÌA KHOÁ QUỸ DỮ
CURSE OF THE WITCH'S DOLL -LỜI NGUYỀN CỦA BÚP BÊ PHÙ THỦY
PADDINGTON 2
ALL THE MONEY IN THE WORLD - VỤ BẮT CÓC TRIỆU ĐÔ
Ở ĐÂY CÓ NẮNG
XƯỞNG 13
THE MIDNINGHT MAN - ÁC QUỶ LÚC NỮA ĐÊM
DARKEST HOUR - GIỜ ĐEN TỐI
Chọn rạp
Chọn suất chiếu