Chọn phim
I REMEMBER YOU - OAN HỒN
KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE - KINGSMAN: TỔ CHỨC HOÀNG KIM
NGÀY MAI MAI CƯỚI
THE FOREIGNER - KẺ NGOẠI TỘC
THE INVISIBLE GUEST - SÁT THỦ VÔ HÌNH
COLD MOON - XÁC CHẾT ĐÊM TRĂNG
GEOSTORM - SIÊU BÃO ĐỊA CẦU
I CAN SPEAK - TIẾNG ANH LÀ CHUYỆN NHỎ
BLADE RUNNER 2049 - TỘI PHẠM NHÂN BẢN 2049
RADIUS - BÁN KÍNH TỬ THẦN
EAT LOCAL - DẠ TIỆC MÁU ( FREE )
DON'T KNOCK TWICE - ĐỪNG GÕ CỬA HAI LẦN ( FREE )
BREATHE - TRONG TỪNG NHỊP THỞ
ONLY THE BRAVE - KHÔNG LỐI THOÁT HIỂM
MY LITTLE PONY - PONY BÉ NHỎ
Chọn rạp
Chọn suất chiếu