Lịch chiếu

Chọn ngày

Thứ 2, 18-12-2017
Thứ 3, 19-12-2017
Thứ 4, 20-12-2017
Thứ 5, 21-12-2017
Thứ 6, 22-12-2017
Thứ 7, 23-12-2017
CN, 24-12-2017
Thứ 2, 25-12-2017

Chọn rạp

Chọn suất chiếu