Lịch chiếu

Chọn ngày

Thứ 4, 18-10-2017
Thứ 5, 19-10-2017
Thứ 6, 20-10-2017
Thứ 7, 21-10-2017
CN, 22-10-2017
Thứ 2, 23-10-2017
Thứ 3, 24-10-2017

Chọn rạp

Chọn suất chiếu